Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos konkursas

UAB „Mūsų laikas“ ir Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka – Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos steigėjai, skelbia konkursą pelnyti 2017 m. I. Simonaitytės premiją. Ji skiriama už meniškai brandžius literatūrinius kūrinius, kuriuose atsispindi Klaipėdos krašto bei Mažosios Lietuvos dvasia. Iki 2017 m. gruodžio 1 d. Klaipėdos apskrities viešajai I.Simonaitytės bibliotekai (Herkaus Manto g. 25, Klaipėda) fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti konkursinius kūrinius, išleistus per paskutinius dvejus kalendorinius metus.

I. Simonaitytės literatūrinė premija skiriama nuo 1987 m. I. Simonaitytės premijos laureatas, išrinktas specialios komisijos, pagal tradiciją paskelbiamas artėjant rašytojos gimtadieniui – sausio 23 d., apdovanojimo ceremonija vyks Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje. Premijos dydis – 2000 Eur.

Informacija apie projektus, vykdomus 2017 m. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje

PROJEKTAS: „Susitikimai su Ievos Simonaitytės premijos laureatais“

Projekto tikslas – supažindinti Tauragės krašto skaitytojus su autoriais, rašančiais Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto tematika, susieta su Ievos Simonaitytės kūrybos ir gyvenimo erdvėmis.

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2017 m. gruodžio 15 d. Skaitykite toliau

Palangos viešojoje bibliotekoje tekstilės meistrės IRENOS PILIUTYTĖS portretų paroda „LIETUVOS KULTŪROS VEIKĖJAI – RAŠTIJOS PRADININKAI“

Palangos viešojoje bibliotekoje liepos 7 dieną atidaroma ir iki rugpjūčio 7 d. parodų salėje eksponuojama tekstilininkės Irenos Piliutytės paroda „Lietuvos kultūros veikėjai – raštijos pradininkai“ kviečia atsigręžti į Lietuvos istoriją, atminti ir pagerbti tautos vedlius. Skaitykite toliau

2017 m. Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos projektas

PROJEKTAS „Europos pėdsakai Palangoje“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos Sąjunga, aktyviai švęsti Europos dieną, prisimenant Europos, Lietuvos ir Palangos miesto raidą, vertybes ir kultūrą.

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 6 d. Skaitykite toliau

Antanui Saliui – 115 metų

Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje Saugyklų skyriuje vienas iš saugomų fondų yra asmeninių bibliotekų fondas (ASM). Šį fondą sudaro Klaipėdai nusipelniusių ar čia gyvenusių žymių žmonių kolekcijos. Reikšmingą vietą užima profesoriaus – kalbininko Antano Salio senųjų leidinių kolekcija, kuri yra kruopščiai sutvarkyta ir saugoma. Šiuo metu Antano Salio bibliotekoje yra apie 200 įvairių mokslo šakų profesoriaus sukauptų senų knygų, daugelis su jo pastabomis bei žymėjimais. Itin vertinga senųjų leidinių kolekcija, kurioje – ir K. Sirvydo trijų kalbų žodynas, išleistas 1713 m., ir „Aušros“ bei „Tėvynės sargo“ komplektai, antikvariniai Motiejaus Valančiaus, Simono Daukanto, Antano ir Jono Juškų raštų leidimai, retų maldaknygių rinkinys. Skaitykite toliau