Bibliotekininkai dalyvavo tarptautinėje profesinėje konferencijoje


Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kretingos skyriaus atstovai dalyvavo metinėje draugijos konferencijoje „Kartu mes kuriame ateitį“, vykusioje Lietuvos Respublikos Seime. Konferencijos metu aptarti ne tik Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos klausimai, apdovanoti geriausi 2017-ųjų bibliotekininkai, priimta rezoliucija, bet ir išklausyta daug pranešimų apie globalinius procesus, keičiančius nusistovėjusius bibliotekų veiklos principus ir keliančius naujus profesinius iššūkius.


Konferencijoje didelis dėmesys skirtas Lietuvos ir pasaulio bibliotekų dinamiškumo tendencijai, sparčiai tobulėjančioms informacinėms technologijoms, naujų socialinių ir ekonominių reiškinių atsiradimui, demografinių pokyčių svarbai, bendruomeniškumo, įtraukties, patirties kaupimo, naujų paslaugų kūrimo klausimams.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė pasveikino visus, švenčiančius Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Sveikino bei padėkos raštus ir apdovanojimus bibliotekininkams įteikė Lietuvos Respublikos Seimo, Kultūros ministerijos, LRS Švietimo ir mokslo komiteto atstovai.
Išklausyta daug pranešėjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Olandijos – bibliotekų ir bibliotekinių draugijų, Tarptautinės bibliotekų ir bibliotekinių organizacijų federacijos – IFLA – atstovų, akademikų, lyderių, kūrėjų. Kalbėta apie iniciatyvas stiprinant bibliotekų sritį, pristatyta tarptautinė kampanija „Global Vision“, skatinanti visų pasaulio valstybių bibliotekų specialistus kartu su bendruomenėmis diskutuoti apie dabarties ir ateities siekius, kurti idėjų sandėlį bei atverti jį naudojimuisi. Analizuotas bibliotekų vaidmuo užtikrinant visiems vienodą laisvąją informacijos ir žinių prieigą. Paliesta bibliotekininkams itin aktuali šių dienų realija – skaitmeninė kultūra. Nagrinėti technologijų ir visuomenės sąveikos, technologijų baimės ir jų sudievinimo klausimai, realybės ir virtualybės, kaip šių dienų vienintelės tikrovės, esmė ir technologijų dėka atsivėrusios naujos galimybės bibliotekoms, kaip informacijos ir žinių institucijoms. Kalbėta apie lyderystę ir atstovavimą bibliotekoms. Pabrėžta, kad interesas – pagrindinis veiklos variklis, ir kviesta bibliotekas ieškoti bendrų interesų turinčių institucijų, pavienių asmenų, jungtis ir dirbti kartu. Taip bibliotekos gali įtraukti žmones į bendrų paslaugų kūrimą, tapti patirties kaupyklomis.
Konferencijoje aptartas ir bibliotekų vaidmuo gerinant prieigą prie pasaulinio kultūros paveldo. Europeana.eu – centras, kur kaupiama kultūros paveldo objektų kopijų kolekcija. Akcentuota bibliotekų bendradarbiavimo svarba: pamatas kuriant šią skaitmeninę kultūros paveldo platformą.
Pristatyti bendradarbiavimo bibliotekose projektai, skatinantys įvairių socialinių sluoksnių integraciją ir mokymąsi visą gyvenimą. Jais siekiama kryptingai tarnauti savo bendruomenei, suprasti jos poreikius ir kurti paveikias paslaugas. Dalintasi Estijos ir Latvijos bibliotekų veiklos tendencijomis, iškylančiais iššūkiais, gerąja patirtimi, bendradarbiavimo džiaugsmais. Pristatytas pasaulio bibliotekų žemėlapis „Library Map of the Word“.
Pranešimų seriją vainikavo knygos „Neregėta Lietuva“ autoriaus Mariaus Jovaišos kultūrinė dovana. Dalindamasis įspūdžiais iš kelionių, filmavimų, dalyvavimo įvairiuose projektuose, pristatydamas savo darbo priemones bei įrangą, fotografavimo procesą, pristatė ir naują projektą – jau pakeliui į leidyklą esantį albumą „Neregėta Lietuva. XXI amžius“. Užbūrė įdomus optimistinis ir vaizdus pasakojimas apie knygos sudėtines dalis, kuriose be gamtos vaizdavimo bus kultūros paveldo, mokslinių darbų – ateities technologijų – nuotraukų. Pranešimą sušildė ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės anksčiau paskelbta naujiena: kiekvienai, ir pačiai mažiausiai, bibliotekai dovanojama M. Jovaišos knyga „Neregėta Lietuva“.
LBD tarptautinės konferencijos priimta baigiamoji rezoliucija apibendrina visų metų veiklą ir nušviečia tolimesnius bibliotekų veiklos siekius. Valdžios institucijos kviečiamos atkreipti dėmesį į Vyriausybės programas ir strateginius kultūros vaidmens valstybės politikoje dokumentus, reiškiamas susirūpinimas dėl šiandieninės bibliotekų padėties, siekiama atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į problemas, iškylančias kuriant darnią infrastruktūros pažangą ir bibliotekų potencialą. „Lietuvos bibliotekų veikla aprėpia informacijos, kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų populiarinimo ir bendruomenės centro funkcijas, prieinamas visiems be išimties visuomenės nariams. Per metus jose apsilanko daugiau kaip 25 mln. lankytojų. Bibliotekos – tai įstaigos, kurios šiandieną teikia kultūrinius, socialinius, mokymosi, informacinius poreikius atitinkančias paslaugas, skatinančias kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.
Bendruomenė vieningai taria: „Kartu mes kuriame ateitį.“

Asta Kuktorovienė
Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Informacinių technologijų ir viešinimo skyriaus vedėja

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s