Tradicinis Žemaitijos regiono žemaitiškų skaitymų konkursas


Gruodžio 8 d. Skuode, P. Žadeikio gimnazijoje, įvyko tradicinis Žemaitijos regiono žemaitiškų skaitymų konkursas, kurį organizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka su Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. Jame dalyvavo per 80 skaitovų iš Skuodo, Plungės, Kretingos, Telšių, Klaipėdos miestų ir rajonų bei Rietavo savivaldybės.

Kadangi šį kartą tradicinis renginys įvyko Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje, jį pradėjo šios mokymo įstaigos muzikos pedagogės Kristinos Petrauskienės su mokiniais literatūrinė-muzikinė kompozicija. Gimnazijos vardu visus susirinkusiuosius pasveikino jos direktorės pavaduotoja Danutė Kazlauskienė. Sveikinimo žodį tarė ir Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė bei Švietimo skyriaus vedėja Aldona Jasienė. O tada jau užvirė rimtas darbas. Mat, kadangi šiemet Švietimo skyrius nusprendė nusižengti daugiametei tradicijai ir neberengti žemaitiškų skaitymų rajono turo, skaitovų buvo išties daug. Ypač iš mūsų rajono – juk čia esama gilios konkurso tradicijos, tad kai kurios švietimo įstaigos, pavyzdžiui, Ylakių gimnazija ar Skuodo vaikų lopšelis-darželis, paruošė po 7–8 skaitovus. Nelabai teatsiliko ir Skuodo P. Žadeikio gimnazija. Nors, kita vertus, ruošti jaunuosius skaitovus iškart regioniniams žemaitiškiems skaitymams išdrįso toli gražu ne visi pedagogai: kai kurie teigė, jog norėtų, kad ugdytinis pabandytų paskaityti žemaitiškai, įgytų sceninės patirties… Tačiau, sužinojus, kad jam iškart teks varžytis ne tik su savo rajono skaitovais, nusvirusios rankos. Tad, kaip jau po konkurso pripažino vicemerė D. Budrienė, sprendimas šiemet neberengti rajono turo buvo klaidingas. Tuo labiau, jog metų metus skuodiškiai atvykstančiuosius į pas juos organizuojamus regiono turus iš kitur ragino prieš tai surengti turus savo rajonuose.

Skaitovų vertinimo komisijos pirmininkės pareigas ėjo šių eilučių autorė – filologijos magistrė, literatūrologė, Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė Dalia Zabitienė. Jai dirbti padėjo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkas, Skuodo žemaičių teatro vadovas ir režisierius, dramaturgas Edmundas Untulis; Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė; Švietimo skyriaus vedėja Aldona Jasienė; Skuodo vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Rasa Bernotienė; Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai Gražina Daukantienė; Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė; Mažeikių muziejaus vyr. fondų saugotoja Raimonda Ramanauskienė; Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė; Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Platelių miestelio padalinio vyresn. bibliotekininkė Aušra Vilienė. Kadangi konkurso dalyviai padalinti į dvi grupes – ikimokyklinukų ir 1–4 klasių mokinių bei likusiųjų, vertinimo komisija suskilo į dvi ir dirbo atskirai. O tam prireikė ir dviejų porų renginio vedėjų, kurių pareigas atliko namiškiai gimnazistai.

Ikimokyklinukų grupė buvo gausiausia – varžėsi net 20 skaitovų. Joje trečią vieta laimėjo Skuodo rajono atstovė – Skuodo vaikų lopšelio-darželio auklėtinė Deimantė Stonkutė, paruošta auklėtojos Jadvygos Anužienės, antrą – Luknė Kasparavičiūtė iš Telšių lopšelio-darželio „Mastis“, o pirmą – Tėja Gudaitė ir Jonas Budrys iš Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“.

1–4 klasių mokinių grupėje varžėsi 15 skaitovų. Trečią vietą laimėjo Plungės Ryto pagrindinės mokyklos mokinė Akvilė Arlauskaitė, antrą – Ernestas Lukšas ir Živilė Gudaitė iš Plungės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, o pirmą – Telšių „Kranto“ progimnazijos atstovė Ugnė Rubavičiūtė. Karolis Daukantas iš Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus apdovanotas Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nominacija „Už skaitomo teksto autentiškumą“.

5–9 klasių mokinių grupėje, kurioje būta 14-os skaitovų, trečia vieta skirta Imeldai Žutautaitei iš Ylakių gimnazijos. Paruošė mokytoja Asta Gūžienė. Antra atiteko Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos atstovui Modestui Batavičiui. O pirmąją džiaugiasi mokytojos Elinos Rusteikienės paruoštas Barstyčių pagrindinės mokyklos mokinys Edmundas Petrutis. Plungės Senamiesčio pagrindinės mokyklos moksleivei Augustei Lukošiūtei skirta Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nominacija „Už skaitomo teksto originalumą“.

10–12 klasių mokinių grupėje, kurioje taip pat varžėsi 14 skaitovų, geriausiai pasirodė namiškiai skuodiškiai Tomas Petrauskis, Auksius Račkus ir Erika Pilibaitytė. Vaikinai – iš Skuodo P. Žadeikio gimnazijos. Pirmąjį paruošė mokytoja Laimutė Ronkaitienė, antrąjį – mokytoja Daiva Butkienė. O mergina, kurią paruošė mokytoja Gitana Jonauskienė, – iš Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos. Visi trys iš vertinimo komisijos buvo gavę po tiek pat balų, tad tik pakartotinis balsavimas, vertinant tik juos, lėmė konkrečias vietas. Skuodo žemaičių draugijos nominacija „Už identišką gimtosios tarmės vartojimą skaitomame tekste“ apdovanota Viktorija Dunauskaitė iš Plungės „Saulės“ gimnazijos. Vicemerė Daiva Budrienė savo dovaną bei gėlių įteikė Skuodo P. Žadeikio gimnazijos mokinei Perlai Šilinskaitei, gėlių – jos mokytojai Laimutei Ronkaitienei. Minėtai skaitovei dovanėlę turėjo ir Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė. Kaip ir Juozui Varapnickui iš Ylakių gimnazijos, paruoštam mokytojos Virginijos Šarlauskienės; Plungės Ryto pagrindinės mokyklos atstovui Antanui Karaliui bei Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokiniui Modestui Batavičiui. Viešnia taip pat atvežė dovanų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bei Skuodo P. Žadeikio gimnazijos bibliotekoms. Nors vis tiek atsiprašinėjo atsivežusi per mažai dovanų, nes paskatinti panorėjusi ne vieną skaitovą.

Skuodo P. Žadeikio gimnazijos auklėtinei Jurgitai Noreikaitei, kurią paruošė mokytoja Vida Stončaitienė, atiteko Skuodo literatų klubo „Nojus“ nominacija „Už Skuodo rajono literatų kūrybos populiarinimą“. Mergina skaitė Pranio Žvinklio ir šviesaus atminimo Vandos Daukšienės poeziją.

Nors šiuose regiono žemaitiškuose skaitymuose mūsų rajone gyvenančių ar iš čia kilusių literatų kūryba buvo populiari – skambėjo daug kartų iš įvairaus amžiaus skaitovų lūpų. Pasitaikė netgi taip, kad nuskambėjusio kūrinio autorius ir pats dalyvavo konkurse, bet skaitė kitą ar netgi ne savo kūrinį. Štai, pavyzdžiui, Auksiaus Račkaus kūrinį skaitė minėtas Antanas Karalius iš Plungės, o pats Auksius – mūsų kraštiečio Justino Kubiliaus. O Ajus Jablonskis, beje, konkursui paruoštas mamos, išmoko broliuko Vijo sukurtą pasaką, kuri neseniai pelnė pirmą vietą tradiciniame žemaitiškos kūrybos konkurse „Koram žemaitėškā“. Nors, registruodamiesi dalyvauti regioniniuose žemaitiškuose skaitymuose, ne visi jų dalyviai pasakė kūrinių, kuriuos skaitys autorius, pagal tai, kiek paskelbta ar pavyko atpažinti, daugiausiai kartų nuskambėjo Edmundo Untulio kūryba – net keturis kartus, šių eilučių autorės – tris ir Pranio Žvinklio – du. Būta, kai du skaitovai skaitė tą patį kūrinį.

Kompozicijų grupėje šįsyk varžėsi trys iš skirtingų Plungės mokymo įstaigų. Tad visos ir tapo prizininkėmis. Trečia vieta atiteko 6-ioms Plungės Ryto pagrindinės mokyklos atstovėms, antra – dviem Plungės akademiko A. Jucio pagrindinės mokyklos, o pirma – 6-iems Plungės „Saulės“ gimnazijos mokiniams.

Iš ketverto suaugusiųjų grupėje besivaržiusių skaitovių trečią vietą užėmė Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė Irena Stražinskaitė-Glinskienė, antrą – rietaviškė Genovaitė Česnauskienė. O labiausiai šįsyk išsiskyrė Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė Zita Dargienė. Visos jos skaitė savo kūrybą. Tiesa, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja D. Budrienė nusistebėjo, kad šįsyk suaugusiųjų grupėje nebūta nė vieno skuodiškio. Užtat kitą dieną Gargžduose įvykusioje Klaipėdos apskrities meninio skaitymo šventėje „Diemedis“ jų dalyvavo ne vienas. Ir net trejetas paskaitė žemaitiškai. Tad radosi proga paakinti, paskatinti tame tradiciniame renginyje sutiktus skaitovus išbandyti jėgas ir regioniniuose žemaitiškuose skaitymuose, apie kuriuos daugelis teigė neturį jokios informacijos.

Ką galima pasakyti apie žemaitiškų skaitymų dalyvių klaidas? Jos įprastos, besikartojančios kiekvienais metais. Juk, atrodo, visiems turėtų būti aišku, kad skaitovo skaitomas tekstas visų pirma turi būti jam suprantamas. Ne tik turinio, bet ir patirčių, pojūčių prasme, kad būtų įmanoma juos perteikti klausytojui. O ir šiemet pasitaikė tekstų, kurie skaitovams visai netiko pagal jų amžių, patirtį, gyvenimo suvokimą ar pan. Nors žemaitiškos kūrybos pasirinkimas šiandien tikrai didelis – juk išleisti ne tik skaitiniai vaikams „Cīrulielis“, bet ir sukurtas internetinis portalas zemaiciukalba.lt, kur be žemaičių kalbos pamokų, edukacinių žaidimų galima rasti įvairių žanrų įvairiomis žemaičių patarmėmis parašytų tekstų. Aišku, niekas nedraudžia juos kurti ir patiems skaitovams ar jų pedagogams. Kaip ir sau patinkančius versti iš lietuvių bendrinės kalbos. Nors tai reikia daryti labai kompetentingai. O kaip tik kompetencijos neretai ir pritrūksta. Tad tekstuose apstu visiškai žemaičių nevartojamų žodžių, posakių ar sintaksinių konstrukcijų. Beje, žemaitiškų skaitymų konkursuose paprastai aiškiai matyti ir tai, ar skaitovas kasdienybėje vartoja žemaičių kalbą: nevartojantieji neišvengia kirčiavimo, tarimo klaidų, kitokių netikslumų. Nors, prakalbus apie netikslumus, pastebėtina, jog šįsyk bene pirmą kartą teko girdėti autorinį tekstą, kuris ne išmoktas, bet… atpasakotas savais žodžiais. Na, o kad pernelyg jausmais, mimika ar gestais perkrauti skaitymai klausytoją ne paperka, o priešingai – atstumia, atgraso, atrodo, sena kaip pasaulis tiesa. Nors ir skaitovams, ir juos ruošusiems pedagogams neretai būna labai sunku su tuo sutikti… Nepaisant to, jog profesionalūs režisieriai nuolat primena, kad pagrindinis skaitovo instrumentas – balsas, tad, ruošiantis skaityti vieną ar kitą tekstą, kartais pravartu susirišti rankas… Ir geru skaitovu laikomas tas, kuris, skaitydamas humoreską, kartu su visa sale neplyšta iš juoko arba neverkia, jeigu tekstas liūdnas.

Tradicinio konkurso organizatoriai – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius. Šį kartą jiems padėjo Skuodo P. Žadeikio gimnazija. Rėmėjai – Skuodo žemaičių draugija ir Skuodo literatų klubas „Nojus“.

Dalia ZABITIENĖ
Vertinimo komisijos pirmininkė
Nuotraukos Giedriaus LEKSTUČIO

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s