Informacija apie projektus, vykdomus 2017 m. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje


PROJEKTAS: „Susitikimai su Ievos Simonaitytės premijos laureatais“

Projekto tikslas – supažindinti Tauragės krašto skaitytojus su autoriais, rašančiais Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto tematika, susieta su Ievos Simonaitytės kūrybos ir gyvenimo erdvėmis.

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2017 m. gruodžio 15 d.

Projektą remia: Lietuvos respublikos kultūros ministerija, Tauragės radijas, laikraštis „Tauragės kurjeris“, laikraštis „Tauragės žinios“.

Trumpas projekto pristatymas: supažindinant Tauragės krašto skaitytojus su Ievos Simonaitytės kūrybos ir gyvenimo erdvėmis rugsėjo – gruodžio mėnesį bus rengiami 6 susitikimai su Ievos Simonaitytės premijos laureatais. Renginių pobūdis – skaitymai, diskusijos, pašnekesiai su rašytojais ir poetais, kūrybos vakarai. Šio susitikimų ciklo laukiami rezultatai – užtikrintas istorinės atminties išsaugojimas įvairaus amžiaus gyventojų sąmonėje.

 

PROJEKTAS: kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo programa „Lai dūzgia vaikų aviliukas“

Projekto tikslas – įrengiant atvirą jaunimo erdvę Lomių kaimo bibliotekoje, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą kaimiškose vietovėse, organizuojant ir įtraukiant į bibliotekos ir bendruomenės vykdomas veiklas, kelti vaikų ir jaunimo kultūrinį lygį.

Projekto trukmė: 2017 m. vasaris – 2017 m. gruodis.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“, Tauragės radijas, laikraštis „Tauragės kurjeris“, laikraštis „Tauragės žinios“.

Projekto partneriai: Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“, Lomių pagrindinė mokykla, Batakių vidurinė mokykla.

Trumpas projekto pristatymas: projektas, kurio dėka bibliotekoje buriami vaikai ir jaunimas iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių. Į projekto veiklas įtraukta įvairių švenčių organizavimas, išvykos ir ekskursijos, supažindinant vaikus su savo krašto rašytojais ir žymiais žmonėmis, įvairios edukacijos ir edukacinės popietės, sąlygų, kokybiškam vaikų laisvalaikio leidimui gerinimas.

 

PROJEKTAS: Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“

Projekto tikslas – organizuoti turiningą Tauragės gyventojų laisvalaikio leidimą, burti poezijos mylėtojų bendruomenę, kviečiant juos į bibliotekos renginius.

Projekto trukmė: 2017-07-28

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės radijas, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“

Trumpas projekto pristatymas: Tauragės gyventojams bus surengtas išskirtinis vakaras bibliotekos kiemelyje, kurio metu jie galės mėgautis aktoriaus, dainų autoriaus ir atlikėjo Kosto Smorigino, Gyčio Ambrazevičiaus ir Grupės bei poeto Manto Balakausko pasirodymais.

 

PROJEKTAS „Apjuoskim juosta tautiškumo – piliakalnio žemę“

Projekto tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius Mažonų seniūnijos skaitytojų sugebėjimus, puoselėjant senas tradicijas, skatinti visuomenės pagarbą tradicijoms.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. liepos mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“, Mažonų seniūnija.

Projekto partneriai: Norkaičių biblioteka, Mažonų biblioteka, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras, Pagramančio regioninio parko direkcija, Pagramančio pagrindinė mokykla, Mažonų seniūnija, Bendruomenė „Gramančia“, Jolanta Geštautienė amatininkė, Kristina Arbačiauskienė audėja mėgėja, Elvina Nikitinaitė audėja.

Trumpas projekto pristatymas: puoselėjant senąsias tradicijas, paminint Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metus Mažonų seniūnijoje surengti 4 tautinių juostų audimo edukacijas, kurių metu bus nuaustos 1 metro ilgio tautinės juostos 6 vnt., kuriomis bus apjuostas Pagramančio piliakalnis.

 

PROJEKTAS: „Poezijos pavasaris“

Projekto tikslas – surengti poezijos vakarą poezijos mylėtojams.

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 26 d.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės radijas, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“, viešbutis – kavinė „Banga“.

Trumpas projekto pristatymas: keliant Tauragės gyventojų kultūros lygį suorganizuoti Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginį. 2017 metais poeziją tauragiškiams skaitys poetai Liutauras Degėsys, Ričardas Šileika, Aivaras Veiknys, Laurynas Katkus, 2010-ųjų metų „Poezijos pavasario“ laureatė Zita Mažeikaitė, Birutė Grašytė bei svečias iš Kipro Pambos Kouzalis. Vakarą dainomis ir eilėmis paįvairins „Versmės“ gimnazijos moksleivės Virginija Bartušytė, Augustė Rimkutė bei jaunoji poetė iš „Žalgirių“ gimnazijos – Austėja Eglynaitė.

 

PROJEKTAS: Susitikimų su rašytojais ir kūrėjais ciklas „Poros“

Projekto tikslas – suorganizuoti susitikimų ciklą „Poros“ ir šių susitikimų dėka garsinti lietuvių rašytojus, kūrėjus.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. gegužės mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės radijas, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“

Trumpas projekto pristatymas: šio projekto metu Tauragiškiai buvo kviečiami į susitikimus su kūrėjų poromis:  režisieriumi, scenaristu, poetu, aktoriumi Alvydu Šlepiku ir poetu Dainiu Dirgėla, poetu, prozininku Rimantu Kmita ir dramaturgu, žurnalistu, poetu Mindaugu Nastaravičiumi. Paskutinis susitikimas kvietė vakarą praleisti kartu su Sauliumi Šalteniu.

 

PROJEKTAS: Kultūrinis – sportinis renginys „XVI Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis“

Projekto tikslas – vienyti Žemaitijos bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, keistis gerąja bibliotekų patirtimi, skatinant aktyvų, kūrybišką ir ilgalaikį bendradarbiavimą, populiarinti Žemaitijos regiono lankytinas vietas, skatinti bibliotekininkų fizinį aktyvumą bei turiningą laisvalaikio praleidimą.

Projekto trukmė: 2017 m. birželio 9 – 10 dienomis.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“, Tauragės pilotų klubas, Taurų nuotykių parkas, UAB „Agava“.

Trumpas projekto pristatymas: Šio renginio metu sąskrydžio dalyviams surengsime dviejų dienų kultūrinę – pažintinę programą, kurios metu jie bus supažindinti su Tauragės kraštu, jo istorija, lankytinais objektais. Taip pat pristatysime Tauragės krašto kulinarinį paveldą. Atlikdami įvairias sportines užduotis, dalyviai stiprins bendradarbiavimo, vadovavimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Suorganizuoti ir sekti užsiėmimų eigą padės Tauragės sporto centro atstovai. Po pažintinės programos, renginio dalyvių laukia kultūrinė programa, kurios metu bus galima pasiklausyti Tauragės kraštą populiarinančių atlikėjų muzikos.

 

PROJEKTAS skaitymo skatinimo projektas „Skaitymo takas veda mus į knygos šalį“

Projekto tikslas – skatinti skaitymą ugdant Tauragės krašto gyventojų pilietiškumą, tautiškumą.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. gegužės mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“.

Projekto partneriai: Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla.

Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendinant šį projektą, bus siekiama įvairiais metodais ugdyti bibliotekos skaitytojų pilietiškumą, pasididžiavimą savo gimtuoju miestu. Organizuosime susitikimus-paskaitas su Tauragės krašto muziejaus darbuotojais Viktoru Kovšovu ,,Tauragės istorijos įdomybės“ ir Viliute Ružinskaite ,,Tauragės krašto rūbai“. Surengsime piešinių konkursą – parodą ,,Mano miestas Tauragė“. Organizuosime baigiamąjį šventinį renginį ,,Mes mylime gimtąjį miestą Tauragę“ su tauragiškiu Alfonsu Batavičiumi, kurios metu apdovanosime piešinių konkurso laureatus, aktyviausius bibliotekos skaitytojus ir projekto dalyvius.

 

PROJEKTAS: albumo „Su vaivorykšte rankose“ leidyba

Projekto tikslas – išleisti Teresės Beitienės nuotraukų, piešinių ir atsiminimų albumą „Su vaivorykšte rankose“, kurio dėka bus pristatomas Žygaičių kraštas autorės akimis.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. liepos mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“.

Trumpas projekto pristatymas: projekto metu bus išleistas ir Žygaičių bendruomenei pristatytas nuotraukų ir atsiminimų albumas „Su vaivorykšte rankose“. Tai kraštotyrinio pobūdžio leidinys, kuris parodys, kaip atrodė Žygaičiai prieš 60 metų.

 

PROJEKTAS: „Lietuviški mezgimo raštai, spalvų deriniai“

Projekto tikslas – skatinti kartų bendravimą, puoselėti liaudies meno tradicijas, išmokinti Žygaičių bibliotekos lankytojus nusimegzti tautinio kostiumo elementą – riešines.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. gegužės mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė.

Trumpas projekto pristatymas: minint Tautinio kostiumo metus atgaivinti ir priminti nykstančias liaudies tradicijas suorganizuojant riešinių mezgimo kūrybines dirbtuves Žygaičių bibliotekoje.

 

PROJEKTAS: „Vaikų svajonės“

Projekto tikslas – skatinti Lauksargių bendruomenės narius domėtis knygomis suburiant bendrai skaitymo ir fizinio aktyvumo veiklai.

Projekto trukmė: 2017 m. birželio 1 d.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė.

Trumpas projekto pristatymas: minint Vaikų gynimo dieną bus suorganizuota šventė, kurios metu tėveliai galės praleisti daugiau laiko su savo vaikais, sudalyvauti sportinėse rungtyse, o pertraukėlių metu padės vaikams skaityti garsu bei užsiimti kita edukacine veikla.

 

PROJEKTAS: „Auskim juostą tautiškumo – Lietuvos šimtmečiui“

Projekto tikslas – į projektą įtraukiant kuo daugiau mokyklų, bibliotekų, bendruomenių nuausti 100 metrų tautinę juostą.

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“, Mažonų seniūnija.

Projekto partneriai: Norkaičių biblioteka, Mažonų biblioteka, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras, Pagramančio regioninio parko direkcija, Pagramančio pagrindinė mokykla, Mažonų seniūnija, Bendruomenė „Gramančia“, Jolanta Geštautienė amatininkė, Kristina Arbačiauskienė audėja mėgėja, Elvina Nikitinaitė audėja.

Trumpas projekto pristatymas: Tęsiant projekto „Apjuoskim juosta tautiškumo – piliakalnio žemę“ ir siekiant ugdyti jaunosios kartos tautiškumą, atsigręšime į mūsų senolių amatus ir šimtmečio proga išausime 100 metrų tautinės juostos. Į audimo edukacijas bus siekiama įtraukti kuo daugiau Tauragės rajono mokyklų, bibliotekų, bendruomenių.

 

PROJEKTAS: „Jubiliejinėje bibliotekos puokštėje 80 žiedų“

Projekto tikslas – suorganizuoti Skaudvilės bibliotekos 80 metų jubiliejaus šventę „Jubiliejinėje bibliotekos puokštėje – 80 žiedų“

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, Skaudvilės bendruomenė

Trumpas projekto pristatymas: renginio metu bus pagerbti Skaudvilės bibliotekos skaitytojai, draugai, darbuotojai, rėmėjai, kurių dėka garsinamas bibliotekos vardas. Susirinkusiems į šventę, skaidrių pagalba bus pristatyta biblioteka anksčiau ir dabar, o kaip padėką savo skaitytojams padovanosime susitikimą su aktore ir rašytoja Nijole Narmontaite.

 

PROJEKTAS: Romansų ir poezijos vakaras „Susitiksim dainoj“

Projekto tikslas – skatinti Baltrušaičių kaimo žmonės domėtis poezija ir suorganizuoti jiems romansų ir poezijos vakarą „Susitiksim dainoj“

Projekto trukmė: 2017 m. lapkričio mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė.

Trumpas projekto pristatymas: Projektu bus siekiama kelti Baltrušaičių bendruomenės kultūros lygį. Tai bus puikus ir turiningas laisvalaikio praleidimas, supažindinant kaimo visuomenę su Tauragės krašto literatais ir jų kūryba. Šventėje dalyvaus Tauragės poetų klubas „Žingsniai“, romansus atliks Batakių ir Žygaičių kultūros skyrių saviveiklininkai.

 

PROJEKTAS: Baltrušaičių kaimo senolių pagerbimo šventė „Laikas skuba, neša metus“

Projekto tikslas – puoselėti kaimo tradicijas, ugdyti vaikų pagarbą vyresniems, skatinti glaudesnį tėvų ir vaikų bei vaikaičių bendravimą, ugdyti kultūringą laisvalaikio leidimą

Projekto trukmė: 2017 m. spalio mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė

Trumpas projekto pristatymas: Šventės metu Baltrušaičių kaimo senoliams bus įteikiamos padėkos, prisiminimo dovanėlės, gėlės. Bus kviečiami jų vaikai ir vaikaičiai, dalyvaus seniūnijos darbuotojai, parapijos klebonas, svečiai iš kultūros centro, bibliotekos, bendruomenių atstovai. Gerą nuotaiką dovanos Norkaičių skyriaus liaudiška kapela ir vietos saviveiklininkai. Deramas požiūris į senolius praskaidrins dar vieną jų gyvenimo šventę.

 

PROJEKTAS: padėkos vakaras „Dar vieni metai kartu“

Projekto tikslas suorganizuoti padėkos vakarą „Dar vieni metai kartu“

Projekto trukmė: 2017 m. gruodžio mėn.

Projektą remia: Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės radijas, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „Tauragės kurjeris“.

Trumpas projekto pristatymas: Šio renginio metu padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis bus apdovanoti bibliotekos draugai ir rėmėjai, kurie visokeriopa parama skatino bibliotekos darbuotojus ir toliau šviesti Tauragės krašto žmones. Kaip padėką susirinkusiems į šventę dovanosime violončelininkų T&K Duo pasirodymą.

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s